Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Disclaimer

donderdag, augustus 25th, 2011
Deze website bevat o.a. links naar andere websites die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Alfabet Vertaalbureau. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring van die websites door Alfabet Vertaalbureau. Alfabet Vertaalbureau aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpaRead More....

Privacy Statement

maandag, augustus 22nd, 2011
Alfabet Vertaalbureau respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van deze site. Op enige manier verkregen informatie van bezoekers zal zorgvuldig behandeld worden en nooit en te nimmer worden doorgegeven aan derden. Opmerkingen? Mocht u een onjuistheid hebben ontdekt op onze site of opmerkingen en /of suggesties hebben tot verbetering mailt u deze dan naar info@alfabet-talen.nl.

Algemene Voorwaarden

maandag, augustus 22nd, 2011
Alfabet vertaalbureau is onderdeel van buro Kader en hanteert derhalve de bij de Kamer van Koophandel Rotterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden van buro KADER (gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van Rotterdam onder nummer 24247205). 1. Algemeen 1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, en de daarmee verband houdende Read More....