Intake en offerte

Intake & Offerte Juridische vertalingen

Tijdens een telefonisch of persoonlijk intakegesprek worden de wensen van de opdrachtgever besproken en wordt de te vertalen tekst of de opdracht bestudeerd op o.a. omvang, inhoud, en moeilijkheidsgraad. Vervolgens wordt er vooraf een offerte uitgebracht met een opgave van verwachte kosten en levertijd.

Indien opdrachtgever akkoord gaat met de uitgebrachte offerte moet deze ondertekend geretourneerd worden aan Alfabet Gerechtstolken & Juridisch Vertalers. Na ontvangst van de geretourneerde ondertekende offerte, wordt er begonnen aan de opdracht. Dit proces van opdrachtbevestiging kan in een zeer korte tijd tot stand komen per fax, e-mail of in persoon.

Heeft u vragen over de hierboven beschreven wijze van intake of offerte, of heeft u een mogelijke opdracht waarbij er een andere werkwijze gehanteerd dient te worden, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.