Privacy Statement

Alfabet Vertaalbureau respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van deze site. Op enige manier verkregen informatie van bezoekers zal zorgvuldig behandeld worden en nooit en te nimmer worden doorgegeven aan derden.
Opmerkingen?
Mocht u een onjuistheid hebben ontdekt op onze site of opmerkingen en /of suggesties hebben tot verbetering mailt u deze dan naar info@alfabet-talen.nl.