010 485 0233 * info@alfabet-talen.nl * Maandag - Vrijdag : 09.00 - 17.00 uur

buro KADER

Algemene Voorwaarden

Alfabet vertaalbureau is onderdeel van buro Kader en hanteert derhalve de bij de Kamer van Koophandel Rotterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden van buro KADER (gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van Rotterdam onder nummer 24247205). 1. Algemeen 1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, en de nakoming van...